FAZA 2

GARSONJERE

Garsonjera Tip 1

13A

Detaljnije

Garsonjera Tip 2

14B

Detaljnije

Garsonjera Tip 3

23B

Detaljnije

Garsonjera Tip 1

13A

Detaljnije

Garsonjera Tip 2

14B

Detaljnije

Garsonjera Tip 3

23B

Detaljnije
JEDNOSOBNI STANOVI

Jednosoban Tip 1

11A

Detaljnije

Jednosoban Tip 2

11B

Detaljnije

Jednosoban Tip 3

12B

Detaljnije

Jednosoban Tip 1

11A

Detaljnije

Jednosoban Tip 2

11B

Detaljnije

Jednosoban Tip 3

12B

Detaljnije

Jednosoban Tip 4

14A

Detaljnije

Jednosoban Tip 5

15A

Detaljnije

Jednosoban Tip 6

15B

Detaljnije

Jednosoban Tip 7

16B

Detaljnije

Jednosoban Tip 8

17B

Detaljnije

Jednosoban Tip 9

35A

Detaljnije

Jednosoban Tip 10

45B

Detaljnije

Jednosoban Tip 11

46B

Detaljnije

Jednosoban Tip 4

14A

Detaljnije

Jednosoban Tip 5

15A

Detaljnije

Jednosoban Tip 6

15B

Detaljnije

Jednosoban Tip 7

16B

Detaljnije

Jednosoban Tip 8

17B

Detaljnije

Jednosoban Tip 9

35A

Detaljnije

Jednosoban Tip 10

45B

Detaljnije

Jednosoban Tip 11

46B

Detaljnije
DVOSOBNI STANOVI

Dvosobni Tip 1

12A

Detaljnije

Dvosobni Tip 2

64A

Detaljnije

Dvosobni Tip 1

12A

Detaljnije

Dvosobni Tip 2

64A

Detaljnije
TROSOBNI STANOVI

Trosoban Tip 1

62A

Detaljnije

Trosoban Tip 2

65B

Detaljnije

Trosoban Tip 3

83A

Detaljnije

Trosoban Tip 1

62A

Detaljnije

Trosoban Tip 2

65B

Detaljnije

Trosoban Tip 3

83A

Detaljnije