Gradska Plaža

1 km

Dječji vrtić

30 m

Luka Bar

1,4 km

Dom zdravlja

900 m

Gradska Plaža

1 km

Dječji vrtić

30 m

Luka Bar

1,4 km

Šetalište

1 km

Gradska Plaža

1 km

Dječji vrtić

30 m

Luka Bar

1,4 km

Dom zdravlja

900 m

Aerodrom

49 km

Opština Bar

200 m

Aerodrom

49 km

Opština Bar

200 m

Pošta

900 m

Stari grad

4 km

Aerodrom

49 km

Opština Bar

200 m

Pošta

900 m

Stari grad

4 km

Pošta

900 m

Stari grad

4 km

Šetalište

1 km

Fudbalski stadion

980 m

Sportska dvorana

750 m

Centar
grada

950 m

Sportska dvorana

750 m

Fudbalski stadion

980 m

Šetalište

1 km

Centar grada

950 m

Sportska dvorana

750 m

Fudbalski stadion

980 m

Dom zdravlja

900 m

Centar grada

950 m

SVE JE TU

SVE JE TU