PLAĆANJE

Jednosobni stanovi

1550-1600€
1. NAČIN PLAĆANJA
30% prilikom potpisivanja
40% nakon grubih radova (januar/feb 23)
30% na kraju
Tada je cijena 1600€/m2
2. NAČIN PLAĆANJA
70% prilikom potpisivanja
15% nakon grubih radova (januar/feb 23)
15% na kraju
Tada je cijena 1550€/m2

Jednosobni stanovi

1550-1600€
1. NAČIN PLAĆANJA
30% prilikom potpisivanja
40% nakon grubih radova (januar/feb 23)
30% na kraju
Tada je cijena 1600€/m2
2. NAČIN PLAĆANJA
70% prilikom potpisivanja
15% nakon grubih radova (januar/feb 23)
15% na kraju
Tada je cijena 1550€/m2

Dvosobni i trosobni stanovi

1500-1550€
1. NAČIN PLAĆANJA
30% prilikom potpisivanja
40% nakon grubih radova (januar/feb 23)
30% na kraju
Tada je cijena 1550€/m2
2. NAČIN PLAĆANJA
70% prilikom potpisivanja
15% nakon grubih radova (januar/feb 23)
15% na kraju
Tada je cijena 1500€/m2

Dvosobni i trosobni stanovi

1500-1550€
1. NAČIN PLAĆANJA
30% prilikom potpisivanja
40% nakon grubih radova (januar/feb 23)
30% na kraju
Tada je cijena 1550€/m2
2. NAČIN PLAĆANJA
70% prilikom potpisivanja
15% nakon grubih radova (januar/feb 23)
15% na kraju
Tada je cijena 1500€/m2